นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคไทยศรีวิไลย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 273
 • ชื่อ-สกุล :
  นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 กันยายน 2524
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Doctor of Public Administration มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • สถานที่ติดต่อ :
  119/396 หมู่ที่ 2 เพอร์เฟคเพลส (รัตนาธิเบศร์) ซอยหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส 1
  ถนนรัตนาธิเบศร์ ต. ไทรม้า อ. เมืองนนทบุรี
  จ. นนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ : 0 2961 0380, 0 2961 0381
  โทรสาร : 0 2961 0382
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9665 5535
  e-Mail : aganmongkolkit@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later