นายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคไทรักธรรม
 • เลขประจำตัวสมาชิก 251
 • ชื่อ-สกุล :
  นายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  9 พฤษภาคม 2521
 • การศึกษา :
 • สถานที่ติดต่อ :
  801/145 ถนนพหลโยธิน 72
  ต. คูคต อ. ลำลูกกา
  จ. ปทุมธานี 12130
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 0228 8851
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later