พลตรี ทรงกลด  ทิพย์รัตน์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังชาติไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก
 • ชื่อ-สกุล :
  พลตรี ทรงกลด  ทิพย์รัตน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 มกราคม 2498
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  28/8 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านพฤกภิรมย์ ซอย 2 ถนนกาญจนาภิเษก
  ต. บางม่วง อ. บางใหญ่
  จ. นนทบุรี 11140
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 5108 0909
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later