พลตรี ทรงกลด  ทิพย์รัตน์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังชาติไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 135
 • ชื่อ-สกุล :
  พลตรี ทรงกลด  ทิพย์รัตน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 มกราคม 2498
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการทหาร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เป็นคณะปฏิรูปประเทศไทยในทุก ๆ ด้าน
   - ผ่านกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
   - รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนคนไทยทั่วทั้งประเทศจึงทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนทุกด้าน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later