นายยรรยงก์  ถนอมพิชัยธำรง

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคโอกาสไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 290
 • ชื่อ-สกุล :
  นายยรรยงก์  ถนอมพิชัยธำรง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  30 พฤษภาคม 2482
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Science in Forestry UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES ประเทศฟิลิปปินส์
 • สถานที่ติดต่อ :
  52/3 หมู่ที่ 8 ซอยสมาคมแพทย์ ถนนนวมินทร์ 111 แยก 4-2
  แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
  กรุงเทพมหานคร 10230
  โทรศัพท์ : 0 2062 5533
  โทรสาร : 0 2062 5533
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1823 5599
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ป่าไม้จังหวัด
   - ป่าไม้เขต
   - ผู้อำนวยการกอง
   - รองอธิบดีกรมป่าไม้
   - ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   - ผู้อำนวยการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
   - อนุกรรมการ ปปป. (ฝ่ายที่ดินและป่าไม้)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later