นายดำรงค์  พิเดช


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก
 • ชื่อ-สกุล :
  นายดำรงค์  พิเดช
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  26 พฤศจิกายน 2494
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  706 ซอยโชคชัย 4 (60) ถนนโชคชัย 4
  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
  กรุงเทพมหานคร 10230
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1905 2549
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later