นายชัชวาลล์  คงอุดม


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังท้องถิ่นไท
 • เลขประจำตัวสมาชิก 086
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชัชวาลล์  คงอุดม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  12 พฤศจิกายน 2488
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  363/79 ซอยตรอกข้าวสาร ถนนเตชะวณิช
  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
  กรุงเทพมหานคร 10800
  โทรศัพท์ : 0 2910 2668
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later