นายดล  เหตระกูล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคชาติพัฒนากล้า
 • เลขประจำตัวสมาชิก 126
 • ชื่อ-สกุล :
  นายดล  เหตระกูล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 พฤศจิกายน 2523
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สถานที่ติดต่อ :
  8 ถนนสุขุมวิท 21
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
  กรุงเทพมหานคร 10110
  โทรศัพท์ : 0 2258 6584
  e-Mail : donhk.air@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายประเสริฐ บุญชัยสุข)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later