นางสาวอนุสรี  ทับสุวรรณ


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรครวมพลังประชาชาติไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 467
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวอนุสรี  ทับสุวรรณ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 พฤษภาคม 2512
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Arts in International Relations United States International University
 • สถานที่ติดต่อ :
  608/233 อารียาเดลี ถนนลาดปลาเค้า
  แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
  กรุงเทพมหานคร 10230
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 5505 4455, 08 9203 2332
  e-Mail : anusreetub@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later