นายเขตรัฐ  เหล่าธรรมทัศน์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรครวมพลังประชาชาติไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 039
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเขตรัฐ  เหล่าธรรมทัศน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 ธันวาคม 2531
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Science (ฺbusiness Administration & Management) VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Master of Arts (International Economics) NANKAI UNIVERSITY ประเทศจีน
 • สถานที่ติดต่อ :
  142 อาคารทูแปซิฟิคเพลส ห้อง 2103 ชั้น 21 ถนนวิทยุ
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
  กรุงเทพมหานคร 10110
  โทรศัพท์ : 0 2653 3612
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 3254 9419
  e-Mail : actparty.ateam@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    พนักงานมหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรังสิต
   - อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - โฆษกพรรครวมพลังประชาชาติไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later