นายเขตรัฐ  เหล่าธรรมทัศน์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรครวมพลัง
 • เลขประจำตัวสมาชิก 039
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเขตรัฐ  เหล่าธรรมทัศน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 ธันวาคม 2531
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Science (ฺbusiness Administration & Management) VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Master of Arts (International Economics) NANKAI UNIVERSITY ประเทศจีน
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    พนักงานมหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรังสิต
   - อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - โฆษกพรรครวมพลังประชาชาติไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later