นางสาวเพชรชมพู  กิจบูรณะ


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรครวมพลังประชาชาติไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 255
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวเพชรชมพู  กิจบูรณะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  19 ตุลาคม 2536
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Arts (Philosophy, Politics & Economics) UNIVERSITY OF DURHAM ประเทศอังกฤษ
   - Bachelor of Law BPP UNIVERSITY ประเทศอังกฤษ
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักศึกษา
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนโลก One Young World ปี 2557 และผู้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ Leadership and Government
   - นักศึกษา/อาสาสมัครประจำคลีนิกกฎหมาย BPP
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later