นายนพดล  มาตรศรี

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคชาติไทยพัฒนา
 • เลขประจำตัวสมาชิก 170
 • ชื่อ-สกุล :
  นายนพดล  มาตรศรี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 กันยายน 2509
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาตร์ (นโยบายสาธารณะ)) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • สถานที่ติดต่อ :
  8 หมู่ที่ 8
  ต. พลับพลาไชย อ. อู่ทอง
  จ. สุพรรณบุรี 72160
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1851 5255
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later