นายวราวุธ  ศิลปอาชา

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคชาติไทยพัฒนา
 • เลขประจำตัวสมาชิก 315
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวราวุธ  ศิลปอาชา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  11 กรกฎาคม 2516
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Mechanical Engineering) UNIVERSITY COLLEGE LONDON ประเทศอังกฤษ
   - Master of Business Administration (mba) (Finance) UNIVERSITY OF WISCONSIN - MADISON ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  1 ถนนพิชัย
  แขวงดุสิต เขตดุสิต
  กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์ : 0 2960 3169
  โทรสาร : 0 2243 8072
  e-Mail : varawut.silpaarcha@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
   - อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   - อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later