นายอารี  ไกรนรา


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเพื่อชาติ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 487
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอารี  ไกรนรา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  6 มกราคม 2496
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๑๐/๒๑๕ ซอยรามอินทรา ซอย ๘ แยก ๑๘ ถนนรามอินทรา
  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9770 6243
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later