นายอารี  ไกรนรา


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเพื่อชาติ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 485
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอารี  ไกรนรา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  6 มกราคม 2496
 • การศึกษา :
 • สถานที่ติดต่อ :
  10/215 ซอยรามอินทรา ซอย 8 แยก 18 ถนนรามอินทรา
  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
  กรุงเทพมหานคร 10220
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 4978 9945
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later