นายสงคราม  กิจเลิศไพโรจน์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเพื่อชาติ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 369
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสงคราม  กิจเลิศไพโรจน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  15 มีนาคม 2487
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - Master of Public Administration มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
   - รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • สถานที่ติดต่อ :
  999/1 อาคารอิมพีเรียล ถนนสุขุมวิท
  ต. สำโรงเหนือ อ. เมืองสมุทรปราการ
  จ. สมุทรปราการ 10270
  โทรศัพท์ : 0 2014 0651
  e-Mail : songkramkit@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later