นายนิยม  วิวรรธนดิฐกุล


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเศรษฐกิจใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 183
 • ชื่อ-สกุล :
  นายนิยม  วิวรรธนดิฐกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  2 พฤษภาคม 2499
 • การศึกษา :
   - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   - การศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
   - แพทย์เฉพาะทาง (กุมารเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๓๙/๑๒ ถนนราษฎร์ดำเนิน
  ต. ในเวียง อ. เมืองแพร่
  จ. แพร่ ๕๔๐๐๐
  โทรศัพท์ : 054 511 437
  e-Mail : pathailanna@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกวุฒิสภา 2549
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 2 สมัย (พ.ศ 2551- 2554 และ พ.ศ. 2554- 2556)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later