นายมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเศรษฐกิจใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 286
 • ชื่อ-สกุล :
  นายมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 กุมภาพันธ์ 2495
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การตลาด) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - กรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
   - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
   - รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later