นายอำไพ  กองมณี


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเสรีรวมไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 490
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอำไพ  กองมณี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 มิถุนายน 2503
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  171 หมู่ที่ 10
  ต. ท่าตูม อ. ศรีมหาโพธิ
  จ. ปราจีนบุรี 25140
  โทรศัพท์ : 037 208 172
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยทำงานการเมืองโดยเป็นกำนัน ตั้งแต่ พ.ศ.2534-2562
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later