นางสาวธนภร  โสมทองแดง

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเสรีรวมไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 152
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวธนภร  โสมทองแดง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  30 ธันวาคม 2511
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  21 หมู่ที่ 4
  ต. หนองน้ำส้ม อ. อุทัย
  จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
  e-Mail : tanaporn_somthong@yahoo.co.th
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later