นายเพชร  เอกกำลังกุล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเสรีรวมไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 254
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเพชร  เอกกำลังกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 มีนาคม 2491
 • การศึกษา :
   - ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศีกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 • สถานที่ติดต่อ :
  19/3 ถนนสุขุมวิท
  ต. เนินพระ อ. เมืองระยอง
  จ. ระยอง 21150
  โทรสาร : 038 608 756
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 4778 7777
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - รองนายก อบจ.ระยอง
   - ส.จ. ระยอง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later