นายประสงค์  บูรณ์พงศ์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเสรีรวมไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก
 • ชื่อ-สกุล :
  นายประสงค์  บูรณ์พงศ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 ตุลาคม 2479
 • การศึกษา :
   - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Political Science) มหาวิทยาลัยบูรพา
   - เวชศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สถานที่ติดต่อ :
  70/665 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ซอยสามัคคี 58/12 ถนนสามัคคี
  ต. ท่าทราย อ. เมืองนนทบุรี
  จ. นนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ : 042 514 225
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1558 6655
  e-Mail : drprasong@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลนครพนม 2507 - 2517, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม 2517 - 2526
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 10 สมัยเลือกตั้งดังนี้
   - พรรคชาติไทย 18 เมย. 2526 - 2 พค. 2529, 27 กค. 2529 - 29 เมย. 2531, 24 กค. 2531 - 23 กพ. 2534
   - พรรคความหวังใหม่ 22 มีค. 2535-30 มิย. 2535, 7 สค. 2537-19 พค. 2538, 2 กค. 2538-28 กย. 2539, 17 พย. 2539-28 มิย. 2543
   - พรรคความหวังใหม่-พรรคไทยรักไทย 3 มีค. 2545 - 6 มค. 2548
   - พรรคไทยรักไทย 6 กพ. 2548 - 24 กพ. 2549
   - พรรคพลังประชาชน 23 ธค. 2550 - 2 ธค. 2551
   - รัฐมนตรี
   - รมช.สาธารณสุข 9 สค. 2531 - 25 สค. 2533
   - รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 26 สค. 2533 - 8 ธค. 2533, 18 กค. 2538 - 27 กพ. 2539
   - รมช.แรงงานและสวัสดิการสังคม 28 กพ. 2539 - 2 พค. 2539
   - รมว.แรงงานและสวัสดิการสังคม 3 พค. 2539 - 2540
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later