นายวิรัตน์  วรศสิริน

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเสรีรวมไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 332
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวิรัตน์  วรศสิริน
 • วัน เดือน ปีเกิด :
 • การศึกษา :
 • สถานที่ติดต่อ :
  164/65 อาคารพรรคเสรีรวมไทย ซอยบางขุนนนท์ 24 ถนนบางขุนนนท์
  แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
  กรุงเทพมหานคร 10700
  โทรศัพท์ : 0 2433 9484
  โทรสาร : 0 2433 9485
  e-Mail : virat-varotsirin@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later