พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์  เตมียเวส


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเสรีรวมไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 450
 • ชื่อ-สกุล :
  พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์  เตมียเวส
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  3 กันยายน 2491
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • สถานที่ติดต่อ :
  977/29 ถนนสามเสน
  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
  กรุงเทพมหานคร 10300
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการตำรวจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later