นายศุภชัย  ใจสมุทร

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 366
 • ชื่อ-สกุล :
  นายศุภชัย  ใจสมุทร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  27 กันยายน 2501
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเศรฐกิจระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  24 ซอย 91 ถนนลาดพร้าว
  แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
  กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ : 0 2542 0394
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ทนายความเป็นระยะเวลากว่า 35 ปี
   - กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย 3 สมัย
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)
   - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ)
   - ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชัย ชิดชอบ)
   - รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 24
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later