นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 256
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  7 พฤษภาคม 2508
 • การศึกษา :
   - แพทยศาสตรบัณฑิต NATIONAL UNIVERSITY ประเทศมาเลเซีย
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  1300/14 ถนนประชาชื่น
  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
  กรุงเทพมหานคร 10800
  โทรศัพท์ : 0 2587 1283
  e-Mail : pechdau.joy@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    รับราชการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) 2548 - 2549
   - ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา 2545 - 2549
   - Peace Mediation Course, SWISSPEACE ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 2556
   - ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาและการฟื้นฟูเหยื่อจากการก่อการร้ายองค์การสหประชาชาติ UNCCT United Nation Counter - Terrorism Center 2558 - ปัจจุบัน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later