นายกรวีร์  ปริศนานันทกุล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 006
 • ชื่อ-สกุล :
  นายกรวีร์  ปริศนานันทกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 กุมภาพันธ์ 2525
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Master with Focus on International Marketing MALARDALEN UNIVERSITY ประเทศสวีเดน
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  5/8 หมู่ที่ 5
  ต. ไผ่จำศีล อ. วิเศษชัยชาญ
  จ. อ่างทอง 14110
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9900 8884
  e-Mail : korrawee.pris@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง ปี 2554 - 2556
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later