นายวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 341
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 พฤศจิกายน 2498
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  15 หมู่ที่ 12 ถนนเสิงสาง-ปะคำ
  ต. กุดโบสถ์ อ. เสิงสาง
  จ. นครราชสีมา 30330
  โทรศัพท์ : 044 457 040 ต่อ 1125
  e-Mail : am_jooy4@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยเป็นกำนันตำบลกุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา และได้รับรางวัลกำนันแหนบทองคำ 2 ปี
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later