นายวีระชัย  วีระเมธีกุล


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 343
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวีระชัย  วีระเมธีกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  8 กรกฎาคม 2510
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Science in Business Administration BOSTON UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Master of Business Administration CLARK UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - บัญชีดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  191/26-29 CTI Tower ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
  กรุงเทพมหานคร 10110
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 4145 4444, 08 0004 9993
  e-Mail : gibge@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2544, 2554
   - อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
   - อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later