นายอภิชัย  เตชะอุบล


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 470
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอภิชัย  เตชะอุบล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  26 พฤษภาคม 2499
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจ(บริหารทั่วไป) ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์ (การปกครอง)) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ (การปกครอง)) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Bussiness & Management) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  18
  แขวงยานนาวา เขตสาทร
  กรุงเทพมหานคร 10120
  e-Mail : jckgroup@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later