นายพนิต  วิกิตเศรษฐ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 228
 • ชื่อ-สกุล :
  นายพนิต  วิกิตเศรษฐ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 กันยายน 2506
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Arts (Political Science) BOSTON UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาฯ
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (2561-2562)
   - ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (2554-2556)
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 6 (2553-2554)
   - ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงการต่างประเทศ (2552-2553)
   - รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบงานด้านการเงินการคลัง (2547-2551)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later