นางศรีสมร  รัศมีฤกษ์เศรษฐ์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 355
 • ชื่อ-สกุล :
  นางศรีสมร  รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 พฤศจิกายน 2511
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยสยาม
 • สถานที่ติดต่อ :
  77/23 หมู่ที่ 5
  ต. ปากแพรก อ. เมืองกาญจนบุรี
  จ. กาญจนบุรี 71000
  e-Mail : srisamorn_jane@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later