นางศรีสมร  รัศมีฤกษ์เศรษฐ์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก
 • ชื่อ-สกุล :
  นางศรีสมร  รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 พฤศจิกายน 2511
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยสยาม
 • สถานที่ติดต่อ :
  8 หมู่ที่ 18 หมู่บ้านเขมรัฐ ซอย 62/1 ถนนบรมราชชนนี
  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
  กรุงเทพมหานคร 10170
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9888 3000
  e-Mail : srisamorn_tane@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later