นายกนก  วงษ์ตระหง่าน


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก
 • ชื่อ-สกุล :
  นายกนก  วงษ์ตระหง่าน
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 มีนาคม 2495
 • การศึกษา :
   - Doctor of Philosophy The John Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  12/85 ซอยพัฒนาการ 51
  แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
  กรุงเทพมหานคร 10250
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1845 1999
  e-Mail : kanok.wo@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later