นายเกียรติ  สิทธีอมร

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 031
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเกียรติ  สิทธีอมร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  26 กันยายน 2502
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Arts TUFTS UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  67 ถนนเศรษฐศิริ
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรสาร : 0 2828 1001
  e-Mail : kiat.sittheeamorn@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ประธานผู้แทนการค้าไทย
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
   - กรรมการบริหารหอการค้านานาชาติ ณ กรุงปารีส
   - ประธานคณะกรรมการหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later