นางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 363
 • ชื่อ-สกุล :
  นางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  21 มีนาคม 2499
 • การศึกษา :
   - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   - การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • สถานที่ติดต่อ :
  128 หมู่ที่ 2
  ต. เหมืองหม้อ อ. เมืองแพร่
  จ. แพร่ 54000
  โทรศัพท์ : 0 2828 1000
  โทรสาร : 0 2828 1001
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.แพร่ พ.ศ. 2538, 2539, 2544
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. 2554
   - นายกสมาคมกีฬา จ.แพร่
   - ประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
   - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
   - รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later