นางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 361
 • ชื่อ-สกุล :
  นางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  21 มีนาคม 2499
 • การศึกษา :
   - การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • สถานที่ติดต่อ :
  20/307 แกรนด์คาแนล ถนนประชาชื่น
  ต. บางตลาด อ. ปากเกร็ด
  จ. นนทบุรี 11120
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1822 1118
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later