นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก
 • ชื่อ-สกุล :
  นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  28 กุมภาพันธ์ 2497
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  240/82 ถนนจรัญสนิทวงศ์
  แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
  กรุงเทพมหานคร 10700
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later