นายจุติ  ไกรฤกษ์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 071
 • ชื่อ-สกุล :
  นายจุติ  ไกรฤกษ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  14 ธันวาคม 2499
 • การศึกษา :
 • สถานที่ติดต่อ :
  554 ถนนพิชัยสงคราม
  ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก
  จ. พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ : 055 301 885
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later