นายกรณ์  จาติกวณิช


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 004
 • ชื่อ-สกุล :
  นายกรณ์  จาติกวณิช
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  19 กุมภาพันธ์ 2507
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Arts (Politics and Economics) UNIVERSITY OF OXFORD ประเทศสหราชอาณาจักร
 • สถานที่ติดต่อ :
  67 ถนนเศรษฐศิริ
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ : 0 2828 1000
  โทรสาร : 0 2828 1001
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later