คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 016
 • ชื่อ-สกุล :
  คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  21 กันยายน 2483
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - (ฟิสิกส์นิวเคลียร์) IMPERIAL COLLEGE LONDON ประเทศอังกฤษ
   - Doctor of Philosophy IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ประเทศอังกฤษ
 • สถานที่ติดต่อ :
  43 ซอยสุขุมวิท 68
  แขวงบางนา เขตบางนา
  กรุงเทพมหานคร 10260
  โทรสาร : 0 2398 3313
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 6786 3333
  e-Mail : drkalaya.dp@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2551 - 2553
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 5 สมัย ปี 2544, 2548, 2550, 2554, 2562
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later