นายเทอดพงษ์  ไชยนันทน์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 146
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเทอดพงษ์  ไชยนันทน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 มีนาคม 2487
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
   - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  103-104 อาคารสุภาวดีทาวเวอร์ ซอยมิตรอนันต์ ถนนนครไชยศรี
  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
  กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1827 0814
  e-Mail : tirdpong@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later