นายบัญญัติ  บรรทัดฐาน

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 191
 • ชื่อ-สกุล :
  นายบัญญัติ  บรรทัดฐาน
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  15 พฤษภาคม 2485
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  50 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 8 ถนนสุขุมวิท
  แขวงบางจาก เขตพระโขนง
  กรุงเทพมหานคร 10260
  โทรสาร : 0 2333 0031
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1456 6789
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ส.ส. 2518, 2519, 2522, 2526, 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544, 2548, 2550, 2554, 2562
   - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
   - รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาตร์ฯ
   - รองนายกรัฐมนตรี
   - รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
   - ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later