นายชวน  หลีกภัย

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 084
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชวน  หลีกภัย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  28 กรกฎาคม 2481
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ประธานสภาผู้แทนราษฎร, ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 3 สมัย
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (15 สมัย) ตั้งแต่ พ.ศ. 2512
   - นายกรัฐมนตรี 2 สมัย
   - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม
   - รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
   - รองนายกรัฐมนตรี
   - หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์, ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later