นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 474
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  3 สิงหาคม 2507
 • การศึกษา :
   - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 OXFORD UNIVERSITY ประเทศสหราชอาณาจักร
 • สถานที่ติดต่อ :
  32 ซอยสวัสดี ถนนสุขุมวิท 31
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
  กรุงเทพมหานคร 10110
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง ตำแหน่ง อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ปี 2535-2544 / 2544-2549 / 2554-2556 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
   - ปี 2548-2549 / 2551 / 2554-2556 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
   - ปี 2548-มี.ค.2562 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
   - ธ.ค.2551-ส.ค.2554 นายกรัฐมนตรี
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later