นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 476
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  7 สิงหาคม 2527
 • การศึกษา :
   - (Communication Arts) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   - (Marketing Management) MIDDLESEX UNIVERSITY ประเทศอังกฤษ
 • สถานที่ติดต่อ :
  446 หมู่ที่ 1 ถนนฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี
  ต. พนมสารคาม อ. พนมสารคาม
  จ. ฉะเชิงเทรา 24120
  โทรศัพท์ : 038 551 301
  โทรสาร : 038 551 678
  e-Mail : artthakorn.siri@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later