นายพงศ์กวิน  จึงรุ่งเรืองกิจ


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 227
 • ชื่อ-สกุล :
  นายพงศ์กวิน  จึงรุ่งเรืองกิจ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  9 กรกฎาคม 2523
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยรังสิต
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • สถานที่ติดต่อ :
  73 หมู่ที่ 17 ถนนพหลโยธิน
  ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง
  จ. ปทุมธานี 12120
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later