นายสุรสิทธิ์  นิธิวุฒิวรรักษ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 445
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุรสิทธิ์  นิธิวุฒิวรรักษ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  18 มิถุนายน 2498
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
   - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • สถานที่ติดต่อ :
  36/2 ถนนบางแสนล่าง
  ต. แสนสุข อ. เมืองชลบุรี
  จ. ชลบุรี 20000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06 2589 3228
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later