นายสุรสิทธิ์  วงศ์วิทยานันท์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุรสิทธิ์  วงศ์วิทยานันท์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  11 สิงหาคม 2501
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • สถานที่ติดต่อ :
  111/1 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านนครชุม
  ต. นครชุม อ. เมืองกำแพงเพชร
  จ. กำแพงเพชร 62000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9304 9999, 08 1888 8938
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later