นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 092
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  2 พฤศจิกายน 2514
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๓๕ ซอยพหลโยธิน ๑๙/๑ ถนนพหลโยธิน
  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1401 1119
  e-Mail : chaiwut_edco@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    วิศวกร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later