นายสุพล  ฟองงาม


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 430
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุพล  ฟองงาม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 กรกฎาคม 2505
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี
   - ประธานสภาจังหวัดอุบลราชธานี
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2539, 2544, 2548, 2550, 2554
   - เลขาธิการพรรคเพื่อไทย
   - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)
   - รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later