นายวิรัช  รัตนเศรษฐ


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 331
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวิรัช  รัตนเศรษฐ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  29 พฤษภาคม 2501
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  347/2 ซอยมิตรอนันต์ ถนนเทอดดำริ
  แขวงดุสิต เขตดุสิต
  กรุงเทพมหานคร 10300
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later