นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 448
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 ธันวาคม 2497
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Engineering (Manufacturing Engineering) CALIFORNIA BERKELEY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  125 หมู่บ้านเลคไซด์วิลล่า ถนนบางนา-ตราด
  แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
  กรุงเทพมหานคร 10250
  e-Mail : suriya19542562@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - รองนายกรัฐมนตรี
   - รมว.กระทรวงคมนาคม
   - รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม
   - รมช.กระทรวงอุตสาหกรรม
   - ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
   - ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
   - ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   - ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงพาณิชย์
   - เลขาธิการพรรคไทยรักไทย
   - กรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
   - กรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ฯลฯ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later