นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 118
 • ชื่อ-สกุล :
  นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  29 พฤษภาคม 2509
 • การศึกษา :
   - การตลาดมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  4 ซอยสุขุมวิท 18
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
  กรุงเทพมหานคร 10110
  โทรศัพท์ : 0 2258 1392
  โทรสาร : 0 2261 6889
  e-Mail : bostonian1@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตทุ่งครุ ราษฎร์บุรณะ กรุงเทพฯ (2 สมัย)
   - อดีตประธานกรรมการโรงเรียนนานาชาติรักบี้
   - กรรมการบริหาร บมจ.อุตสาหกรรมไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later